Kosztorysy
budowlane-instalatorskie

Kosztorysy - inwestorskie, ofertowe, powykonawcze z obmiarami z natury i z projektu, również: dachy, elewacje, ogrodzenia, parkingi, chodniki, prace wykończeniowe w budynkach mieszkalnych, usługowych i biurowych.

Kosztorysy pod odszkodowania - za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków (spalenie, zalanie lub inne). Bardzo korzystne finansowo wobec wycen rzeczoznawcy firmy ubezpieczeniowej - udokumentowanie rzeczywistych kosztów potrzebnych do usunięcia szkód.

Opłata jest ustalana od różnicy między wyceną firmy ubezpieczeniowej a naszą.

Wyceny kosztorysowe - pod kredyty bankowe na budowę lub remont, Usługa obejmuje wykonanie kosztorysu, wypełnienie druków bankowych wraz z dołączeniem niezbędnych dokumentów.

Wyceny kosztorysowe - niezbędne dla starających sie o fundusze unijne udokumentowana skuteczność.
Jest pewna specyfika tego typu kosztorysów, wymaga znajomości oczekiwań kosztorysantów sprawdzających a nie jest to proste, przekonaliśmy się o tym empirycznie wykonując pierwsze kosztorysy. Ale nauka nie poszła w las i obecnie wykonane przez nas kosztorysy bardzo rzadko bywają kwestionowane. Taki kosztorys nie tylko musi być przyjęty przez osoby decydujące o przyznaniu środków ale musi być wykonany ściśle we współpracy z inwestorem jest to niezbędne przy rozliczaniu dotacji, bardzo łatwo można popełnić błędy które mogą skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Oferta dla firm remontowo-budowlanych i instalacyjnych:

 • przygotowanie ofert przetargowych,
 • przedmiary robót oraz kosztorysy z projektów i gotowych przedmiarów,
 • wykonywanie własnych przedmiarów,
 • aktualizacje,
 • rozliczanie podwykonawców.

Wszystkie typy kosztorysów wykonujemy na podstawie:

 • przedmiaru,
 • dokumentacji budowlanej,
 • obmiaru z natury,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • założeń lub protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania wycen.

Kalkulacje takie, jako niezbędna i integralna część dokumentacji technicznej, pozwalają na:

 • oszacowanie kosztów inwestycji,
 • uzyskanie kredytu od banku,
 • poznanie zakresu i kolejności prac budowlanych,
 • precyzyjne opracowanie harmonogramu robót,
 • wynegocjowanie korzystnej ceny budowy,
 • kontrolowanie przebiegu prac budowlanych (np. zużycie materiałów),
 • komfortowe rozliczenia z wykonawcami przedmiarów, wykonywanie własnych przedmiarów.
 • rozliczenie zużytych materiałów budowlanych.

Przebieg prac kosztorysowych

Zakresu prac budowlanych możemy przesłać drogą elektroniczną, lub przekazać dokumentacje osobiście na umówionym wcześnie spotkaniu. Robimy również wstępną kalkulację kosztów.

Kosztorys

Następnie jeżeli brak jest dokumentacji lub jest nie pełna przyjeżdżamy i robimy przedmiar lub obmiar wszystkich prac związanych z budową lub remontem. Na koniec wykonujemy kosztorys w formie elektronicznej i papierowej.